Vi kan hjälpa dig med lättläst

LL-Center erbjuder
  • kurser i att skriva lättläst
  • föreläsningar om lättläst
  • och textbearbetningar både för t.ex. broschyrer och webbplatser.

Fördelar med lättläst

Lättläst text når fler läsare.
Att få ta del av samhällsinformation är en demokratisk rättighet.
Kontakta oss om du behöver hjälp med att göra information tillgänglig!
 
Vi erbjuder bearbetningar av texter till lättläst,
språkgranskning av lättläst material,
samt översättnigar till lättläst svenska från lättläst finska.
 

LL-Center granskar textprodukter och beviljar lättläst-logon.
Logon är en kvalitetsgaranti som betyder att språket är lättläst
och tryckproduktens utseende stöder texten.

Kurser

Det är inte svårt att skriva så att folk förstår. Vi undervisar i och föreläser om att skriva lättläst.
Vi lägger ut info om kommande kurser på hemsidan, men du kan också kontakta oss om du vill ordna en kurs på din arbetsplats.

 

 

LL-Center beviljar den finländska lättlästlogon för andra produkter än böcker.

Lättlästa böcker får tillstånd att använda logon av Arbetsgruppen för LL-böcker. Arbetsgruppen beviljar också understöd för att ge ut lättlästa böcker, läs mer på Selkokeskus webbplats.

 

Äldre broschyrer

På våra sidor på Papunet samlar vi broschyrer som vi har bearbetat åt olika uppdragsgivare.

Broschyrerna finns här.