På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet
och om bidrag för att
skriva lättlästa böcker.
 

Aktuellt

LL-Center med på Helsingfors bokmässa

LL-Center är med på Helsingfors bokmässa den 26–29 oktober 2017.
Publicerad 18.08.2017 kl. 14:20

Lättläst öppnar dörren för fler

I kulturtidskriften Horisont berättar författarna Jolin Slotte och Cecilia Davidsson om sitt jobb med att återberättade klassiker.
Publicerad 16.06.2017 kl. 12:34

Denna vecka firas tillgänglighet

Denna vecka firas tillgängligheten på olika håll i landet.Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt för all samhällsplanering. Lättlästa texter ökar tillgängligheten till samhällsinformation, nyheter och litteratur för många som har svårt att läsa vanliga texter.
Publicerad 17.05.2017 kl. 14:31

Välkomna på Muminfest!

LL-Center, Richardsgatans bibliotek, Förlaget M och Lärum-förlaget ordnar Muminfest den 12 juni.
Publicerad 04.05.2017 kl. 17:09

LL-Bladet som stipendium

Lärare för integrationsgrupper som läser svenska får en prenumeration på LL-Bladet att ge som stipendium åt en elev våren 2017.
Publicerad 02.05.2017 kl. 10:44

 

Alla har rätt till läsning

Lättläst handlar om demokrati.

Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå information som berör det egna livet.
Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.
Den litterära kulturskatten tillhör också de lässvaga.

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser.
Till målgruppen hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål.

Svaga läsare ska också få ta del av texter.
Gör det lättare för dem!

Ta kontakt!

ll-center@ll-center.fi

Personalen