På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet
och om bidrag för att
skriva lättlästa böcker.
 

Denna vecka firas tillgänglighet

17.05.2017 kl. 14:31
Denna vecka firas tillgängligheten på olika håll i landet.Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt för all samhällsplanering. Lättlästa texter ökar tillgängligheten till samhällsinformation, nyheter och litteratur för många som har svårt att läsa vanliga texter.

Tillgänglighet är inte bara det fysiska rummet utan omfattar också attityder, information, stöd och bemötande.  Tillgänglighet är inte bort från dig eller mig, men gagnar alla: barnfamiljer, äldre, invandrare och personer med funktionsnedsättning. För personer med utvecklingsstörning är tillgången till lättläst eller alternativ kommunikation avgörande för att kunna delta i samhället överlag.

Invalidförbundet ordnar ett evenemang kring tillgänglighet på Narinken i Helsingfors den 17 maj. I Vasa firas tilllgängligheten den 18 maj på Vasa torg.

Ta kontakt!

ll-center@ll-center.fi

Personalen