På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet
och om bidrag för att
skriva lättlästa böcker.
 

60681.jpg

Kyrkan är Årets klargörare

17.10.2017 kl. 11:22
Delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta) har utnämnt den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till Årets klargörare. Kyrkan får priset för ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att producera lättlästa texter och främja kyrkans tillgänglighet. Priset delades ut på Demokratidagen i Kommunernas hus i Helsingfors 17.10.2017.

På bilden från vänster: Riitta Kuusi, Maria Sten och Sixten Ekstrand från evengelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkans arbete med lättläst baserar sig på kyrkans tillgänglighetsprogram. Kom – Kyrkans tillgänglighetsprogram och den finska versionen Saavu – Kirkon saavutettavuusohjelma blev färdiga år 2012 och utkom samtidigt också i lättlästa versioner.

- Kyrkan har på ett beundransvärt sätt gjort lättläst och tillgänglighet till en del av sin strategi, och det lätta språket är nu integrerat i hela verksamheten, säger Leealaura Leskelä, utvecklingschef vid Selkokeskus, det finska centret för lättläst.

Information och verksamhet på ett lättare språk

Kyrkans lättlästa sidor (på svenska lattlast.evl.fi och på finska selko.evl.fi) utgör en omfattande och väl genomförd helhet för människor som behöver information på ett lättare språk. Sidorna innehåller information om kyrkan, Bibeln, tro, kyrkliga förrättningar och kyrkoårets olika händelser. Det nyaste inslaget på de finska lättlästa sidorna är lättförståeliga bilder.

- De lättlästa sidorna kommer att kompletteras med bland annat bibeltexter för kyrkoåret och dagens böner. Vi planerar också att förklara flera svåra begrepp på lättläst språk, till exempel epistel och evangelium, berättar Riitta Kuusi, sakkunnig i tillgänglighetsfrågor vid Kyrkostyrelsen.

- Kyrkan har på ett fördomsfritt sätt strävat till att göra lättlästa versioner också av texter som handlar om väldigt svåra och abstrakta ämnen. Det långsiktiga arbetet har burit frukt. Bra att arbetet fortsätter, konstaterar Leealaura Leskelä.

Kyrkan har också länge ordnat gudstjänster där man använder ett lättare språk. För kyrkliga förrättningar (till exempel dop, konfirmation, vigsel och jordfästning) finns lättlästa versioner både på finska och svenska. Kyrkostyrelsen har också gett ut lättläst religiös litteratur, bland annat verken Elämässä mukana (2006), Hyvät sanat (2012), Usko ja elämä /Tro och liv (2013).

- Inom kyrkan har man egentligen redan länge använt lätt språk till exempel i arbetet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fått positiv respons på det och folk har tyckt att det ökar tillgängligheten. De som arbetar med fostran inom kyrkan har också uppskattat vår satsning på lättläst, berättar Riitta Kuusi.


Priset Årets klargörare

Priset Årets klargörare (Vuoden selväsanainen) ges vartannat år till någon som med sina publikationer, program eller annan verksamhet har främjat lättläst eller lättförståelig information eller kultur, och därigenom bidragit till bättre delaktighet i samhället för olika specialgrupper.

Priset har sedan år 1996 delats ut av Delegationen för lättläst. År 2016 ändrades utdelningen så att priset vartannat år delas ut av Delegationen för lättläst till någon som har främjat lätt språk som riktar sig till specialgrupper, och vartannat år av Institutet för de inhemska språken till någon som har främjat klarspråk och ett gott myndighetsspråk.

 

Tidigare pristagare:

2016 Arbetsparet Lea Ansamaa och Sini Sivonen från Uleåborgs stad (Institutet för de inhemska språken, myndighetsspråk)

2015 Satakunta sjukvårdsdistrikt
2013 Den lättlästa tidningen Leija och chefredaktör Jaana Teräväinen

2012 Justitieministeriets valinformation

2010 FPA:s information

2008 producent Pertti Seppä / YLE, Selkouutiset

2006 författaren Kari Vaijärvi

2004 inget pris delades ut

2002 Uutisjuttu (YLE:s finska nyheter för barn)

2000 Statens konstmuseums tillgänglighetsprojekt

1998 X-tra (YLE:s svenska aktualitetsprogram för unga)

1996 manusförfattaren Elina Halttunen
 

Selkokeskus är ett riksomfattande expertcentrum för lätt språk, med uppdraget att främja lättläst och lättillgänglig information, kommunikation och kultur i Finland. Selkokeskus hör till Kehitysvammaliitto.
LL-Center jobbar för och med lättläst på svenska i Finland. LL-Center hör till FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) och samarbetar tätt med Selkokeskus.

Delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta) styr verksamhet med lättläst och lätt kommunikation. I delegationen sitter representanter för 45 organisationer, myndigheter, läroinrättningar och andra instanser som arbetar med målgrupperna för lättläst.  

Lättläst är enklare än standardspråk och klarspråk och används i kommunikationen med specialgrupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar, invandrare och äldre. Enligt Selkokeskus bedömning har ungefär en halv miljon finländare nytta av lättläst.

Principerna för lättläst kan vara till nytta också i kommunikation där man vill nå den breda allmänheten.

För mera information:

  • utvecklingschef, chefredaktör Leealaura Leskelä, Selkokeskus, tfn (09) 3480 9241, leealaura.leskela[at]kvl.fi
  • sakkunnig Riitta Kuusi, Kyrkostyrelsen, tfn +358 50 3006353, riitta.kuusi[at]evl.fi
  • sakkunnig Maria Sten, Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn +358 50 4086 030, maria.sten[at]evl.fi
  • För information om lättläst på svenska: teamledare Johanna von Rutenberg, LL-Center,
    tfn +358 400 716 078, johanna.rutenberg[at]ll-center.fi
Johanna von Rutenberg

Ta kontakt!

ll-center@ll-center.fi

Personalen