LL-Center finns
i Vegahuset i Tölö
i Helsingfors.

Där finns också
FDUV:s bibliotek
som har en stor samling
lättläst skönlitteratur.

LL-Center

LL-Center främjar lättläst information och litteratur på svenska i Finland.

LL-Center verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som har nytta av lättläst.

Bland annat detta gör LL-Center:

  • Ger ut den lättlästa tidningen LL-Bladet, som utkommer varannan vecka som papperstidning och som webbversion på www.ll-bladet.fi.
  • Erbjuder bearbetningar till lättläst, översättningar och granskning av lättlästa texter och kurser i att skriva lättläst. Kontakta oss och be om en offert!
  • Beviljar i samarbete med Selkokeskus rätten att använda symbolen för lättläst och erbjuder i samband med det kostnadsfri rådgivning om lättläst.
  • Samlar lättläst information på adressen www.papunet.net/ll.
  • Marknadsför och lånar ut lättlästa böcker.
  • Utbildar läsombud och frivilliga högläsare.