67530.jpg

Lättläst.fi samlar info på svenska

06.02.2019 kl. 11:38
Ny webbsida med information på lättläst svenska.

Lättläst.fi är en ny lättläst webbplats. Den riktar sig till personer i behov av lättläst språk, bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning och invandrare.

På lättläst.fi hittar du information på lätt svenska om till exempel boende, brandsäkerhet, hälsa, matlagning, att sortera sopor och att hantera pengar. Du hittar också texter och broschyrer om EU och om lagar och val i Finland. Du kan dessutom läsa om vad lättläst är och få tips på lättlästa böcker.

LL-Center upprätthåller webbplatsen. Information som tidigare funnits på Papunets lättlästa sidor hittar du nu i stället på lättläst.fi.

Gå till lättläst.fi

Carina Frondén