Kurs för läsombud, dag 2

29 November 2018, 10:00 - 17:00

Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsning. LL-Center ordnar nu i samarbete med huvudbiblioteket i Vasa en kurs för nya läsombud.

Kursen består av två dagar, 4.10 och 29.11.2018 kl. 10-17.

På kursen får du bland annat konkreta tips och råd för högläsningen, information om lättlästa böcker och annat lämpligt material och om vilka goda effekter läsningen kan ha i omsorgsarbetet. Mellan kursdagarna provar deltagarna på läsningen på sin arbetsplats.

Pris: 120 euro. I priset ingår båda kursdagarna, kursmaterial och kaffe.

Anmälning senast 4.9 till veronica.andersson@ll-center.fi, tfn 040 620 38 55.

Läs mera om läsombud härPlats
Vasa
Huvudbiblioteket i Vasa, Biblioteksgatan 13