Kurs för frivilliga högläsare, träff 3

24 Oktober 2018, 17:00 - 20:00

Vill du läsa högt för personer som på grund av nedsatt minnesförmåga eller hög ålder behöver hjälp med läsningen? LL-Center ordnar i samarbete med Folkhälsan en kurs för frivilliga högläsare i Helsingfors under hösten 2018.

Kursen består av tre träffar: 12.9, 19.9 och 24.10 kl. 17-20.

På kursen får du praktiska råd och tips om hur man ordnar en lyckad läsestund. Du får också höra om lättlästa böcker och annat lämpligt material du kan läsa. Vi talar även om bemötandet av personer med nedsatt minnesförmåga. Efter andra träffen har du möjlighet att bli sammankopplad med ett äldreboende där du kan börja gå och läsa.

Kursen är gratis.
Anmäl dig senast 5.9.till johanna.rutenberg@ll-center.fi, tfn 0400 716 078 eller
kristina.bjorklund@folkhalsan.fi, tfn 050 435 04 70

Ladda ner kursinformation här

Läs mera om frivilliga högläsarePlats
Helsingfors
Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors