Kontakt

E-post: ll-center@ll-center.fi

LL-Center vid FDUV
Nordenskiöldsgatan 18 A
FI-00250 Helsingfors

Vi jobbar på LL-Center:


E-postadresser: fornamn.efternamn@ll-center.fi

Johanna von Rutenberg
teamledare,
läsombudsverksamhet
0400 716 078

Maria Österlund
redaktör, LL-Bladet
040 163 39 49

Carina Frondén
pedagogisk utvecklare,
redaktör, LL-Center
040 751 46 94

Solveig Arle
redaktör, LL-Center
0400 981 868
Studieledig 1.9.2017– 31.5.2018Veronica Andersson
läsombudsverksamhet
040 620 3855