En hög med lättlästa böcker

Lättlästa böcker

Det finns lättlästa böcker på olika nivåer och för olika åldrar. En del böcker är skrivna direkt som lättlästa medan andra är omarbetade versioner.

Lättlästa böcker på svenska ges ut i både Finland och Sverige. I Finland ger Lärum-förlaget och Lecti ut lättlästa böcker på svenska. I Sverige ger bland annat LL-förlaget, Hegas, Vilja förlag, Argasso förlag och Nypon förlag ut lättlästa böcker.

Finlandssvenska romaner i lättläst bearbetning

LL-Center samarbetar med Lärum-förlaget kring utgivning av lättläst skönlitteratur för att göra det finlandssvenska kulturarvet tillgängligt för fler. Följande bearbetningar av finlandssvenska romaner har utkommit: Farlig midsommar och Kometen kommer av Tove Jansson, Maresi av Maria Turtschaninoff, Där vi en gång gått av Kjell Westö, Orgelbyggaren av Robert Åsbacka och Tusenblad av Birgitta Boucht.