Kvinna läser högt till äldre personer

Bli frivillig högläsare

Som ett komplement till läsombuden utbildas också frivilliga högläsare. Högläsarnas kurser består av 3-4 kvällsträffar.

Den frivilliga högläsaren besöker ett boende eller en daglig verksamhet till exempel en gång i veckan och läser högt för en eller flera personer. Boendet som tar emot högläsaren utser en kontaktperson och erbjuder den frivilliga stöd med de praktiska arrangemangen kring läsestunderna.

Läsombud bland personalen och frivilliga högläsare utesluter absolut inte varandra. Det är tvärtom idealiskt om båda finns och läsombudet kan fungera som kontaktperson för den frivilliga läsaren.

Vill du bli frivillig högläsare? Ta kontakt med oss.