Referensgruppen för lättläst

Referensgruppen för lättläst dryftar frågor kring lätt språk på svenska i Finland. Gruppen är ett forum för utbyte av information mellan aktörer som jobbar med lättläst eller målgrupperna för lättläst. Referensgruppens uppgift är också att lyfta upp intressebevakningsfrågor kring lättläst och lätt språk i samarbete med LL-Center. Gruppen samarbetar med den nationella delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta).

Som ordförande fungerar professorn i nordiska språk vid Helsingfors universitet, Camilla Lindholm. Camilla Lindholm har i många år engagerat sig i frågor kring lätt språk och -kommunikation samt högläsning inom omsorgen. Hon har bland annat skrivit boken När orden fattas oss (2010), redigerat boken Haavoittuva keskustelu (2012) med Leealaura Leskelä och medverkat i boken Multilingual interaction and dementia (2017) samt suttit i styrgrupperna för projekten Läsombud i Svenskfinland, Läsombud-Lukutuki och Selkokieli ja vuorovaikutus (Kommunicera lätt).

Referensgruppens övriga medlemmar är:

Susanna Björkell / Johanna Lahti, Utbildningsstyrelsen
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
Annette Jansson, Helsingfors Arbis
Annika Kvist-Östman, Vörå kommun            
Leealaura Leskelä, Selkokeskus
Frank Lundgren, Steg för steg rf
Laura Mattsson, Statsrådets kansli
Rita Paqvalén, Kultur för alla
Laura Rahka, Fpa
Gunilla Ritkaew, Kimitoöns bibliotek
Maria Sten, Kyrkostyrelsen-Kyrkans central för det svenska arbetet
Gunveig Söderbacka, Kårkulla samkommun
samt Veronica Andersson, Solveig Arle, Johanna von Rutenberg och Maria Österlund vid LL-Center.