Så här firas högläsningsdagen 1.2

12.01.2018 kl. 08:00
LL-Center har igen i år utmanat personal och frivilliga i hela Svenskfinland att läsa högt för personer med minnessjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi har fått in anmälningar från boenden och dagverksamheter som kommer att vara med och fira högläsningsdagen. Här är några plock bland deltagarnas planer för dagen.

Det har blivit tradition för oss på enheten att delta i den årliga högläsningsdagen, så vi gör det även i år.

"Som tema för i år tänkte vi att "Finlands presidenter" skulle passa bra. Vi har skrapat lite på ytan förra året under självständighetsfirandet men kunde nu bättre bekanta oss med vår historia. Kanske vi då redan har en ny president?"

Vi har tänkt högläsa om Finland, då Finland nyligen har fyllt 100 år.


"Vi kommer att delta i högläsningsstunden igen i år. Temat för i år kommer att vara hästar."

"Vi kommer att uppmärksamma den internationella högläsningsdagen med en samvarokväll med brukarna på enheten. Vi kommer att prata om dagen, läsa en bok, dricka kaffe och diskutera tillsammans."

Vi kommer att bjuda in en överraskningsgäst som kommer att läsa för våra brukare.

"Vi ska ha passande musik i bakgrunden och något smått att tugga på."

"Vi vill gärna uppmärksamma internationella högläsningsdagen 1.2 genom att ordna ett allmänt högläsningstillfälle för alla brukare. Som tema kommer vi att ha Runeberg då Runebergsdagen är nära högläsningsdagen."

 

 

Carina Fronden