Kurs för nya läsombud, dag 1

14 Mars 2019, 10:00 - 17:00

Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsning. 

Kursen består av två dagar, 14.3. och 23.5.2019 kl. 10-17.

Vilka positiva effekter för högläsning inom omsorgen med sig?
Hur planerar man en lyckad högläsningsstund?
Vad kan man läsa?
Vad är lättläst littearut?
För vem passar lättläst?

Det här får du svar på under den första kursdagen.
Mellan kursdagarna gör kursdeltagaren en handlingsplan och provar på läsning på sin arbetsplats.
Under den andra kursdagen går vi igenom hur högläsningen gått och hur man kan gå vidare. Vi tittar också närmare på hur man läser högt för en grupp, hur man kan leda diskussioner som uppstår under läsestunden samt hur man kan samarbeta med biblioteken.

Pris: 120 euro. I priset ingår båda kursdagarna, kursmaterial och kaffe.

Anmäl dig gärna så fort som möjligt och senast 7.3.2019 på blanketten nedan eller per e-post till veronica.andersson@ll-center.fi, tfn 040 620 38 55.
Ange förutom namn och e-postadress också arbetsplats och telefonnummer.

En reklamaffisch om kursen hittar du här.

Läs mer om läsombud här.Plats
Helsingfors
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors