Kurs för frivilliga högläsare, träff 1

26 Februari 2019, 18:00 - 20:00

Vill du läsa högt för personer som på grund av nedsatt minnesförmåga, hög ålder eller intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälp med läsningen?
LL-Center ordnar i samarbete med Kimito bibliotek en kurs för personer som vill bli frivilliga högläsare.

Kursen består av två träffar, tisdag den 26.2 och måndag den 11.3 kl 18:00 - 20:00

Den första kvällens innehåll bl.a.:
Vad kan man läsa
Lättläst, för vem passar det
Att planera en läsestund
Att bemöta åhöraren

Mellan den första och den andra kursträffen får du möjlighet att bli sammankopplad med någon enhet inom special- eller äldreomsorgen där du kan börja gå och läsa.

Programmet för den andra träffen kan du läsa här.

Kursen är gratis.
Föreläsare: Veronica Andersson, LL-Center

Anmäl dig senast torsdagen den 21.2. till Kimito bibliotek bibliotek.kimto@kimitoon.fi

Frågor om kursen kan riktas till Kimito bibliotek, Gunilla Ritkaew
gunilla.ritkaew@kimitoon.fi 02 4260271 eller 02 4260270


Plats
Kimito bibliotek
Engelsbyvägen 8
25700 Kimito